ecos-fidelite

ECOS, kezako ?

POINT(1.3348388671875 45.804424459169)